loader image

 शहरात सर्व ठिकाणी घरपोच किराणा 


महत्वाची सूचना: कृपया या दुकानांचा वापर जर तुमच्या वॉर्ड मध्ये दुकाने उपलब्ध नसतील तरच करावा.


श्री महालक्ष्मी जनरल स्टोअर्स

शुक्रवार पेठ

9421200555


हरिप्रसाद ट्रेडर्स

राजश्री शाहू छत्रपती मार्केट यार्ड

9503569346


मे.सर्वेश ट्रेडींग कंपनी

बाजार गेट

95183962957709919013


 वॉर्ड १ - कसबा बावडा शुगर मिल 


गुरुकृपा स्टोअर्स

दगडीचाळ

7040700350


कमल जनरल स्टोअर

प्रिन्स शिवाजी नगर

9823199095


सूर्यवंशी जनरल स्टोअर्स

दत्त कॉलनी

7038398080

 वॉर्ड २ - कसबा बावडा पूर्व बाजू 


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

 वॉर्ड ३ - कसबा बावडा हनुमान नगर मिल 


सरस्वती जनरल स्टोअर्स

आंबेडकर नगर

9096502582


गणेश जनरल स्टोअर्स

जयभवानी गल्ली

9970598398


प्राची जनरल स्टोअर्स

9850956159

वॉर्ड ४ - कसबा बावडा लाईन बाजार 


काश्मीर ते कन्याकुमारी जनरल स्टोअर्स

रेणुका मंदिर जवळ

9284030300

 वॉर्ड ५ - लक्ष्मी विलास पॅलेस


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

वॉर्ड ८ - भोसलेवाडी- कदमवाडी


सुखकर्ता जनरल स्टोअर्स

कदमवाडी चौक

9049642158


मायमावशी जनरल स्टोअर्स

कदमवाडी चौक

9373762866


सोनाई जनरल स्टोअर्स

साळोखे मळा रोड कदमवाडी

9011185791

 वॉर्ड ९ - कदमवाडी


तनवी किराणा स्टोअर्स

किराणा स्टोअर्स

8698442009

  वॉर्ड १० - शाहु कॉलेज 


त्रिमूर्ती किराणा स्टोअर्स

बाबर हॉस्पिटल जवळ

9923460736


महालक्ष्मी किराणा स्टोअर्स

लिशा हॉटेल जवळ

9421102503

 वॉर्ड ११ - ताराबाई पार्क


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

 वॉर्ड १२ - नागाळा पार्क 


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

 वॉर्ड १३ - रमण मळा


महालक्ष्मी शॉपी

न्यू पॅलेस जवळ

9850587277

 वॉर्ड १४ - व्हिनस कॉर्नर


करवीर जनरल स्टोअर्स

शाहूपुरी २ री गल्ली

9850168031


नॅशनल जनरल स्टोअर

शाहूपुरी ३ री गल्ली

9422629078

 वॉर्ड १५ - कनान नगर 


विजय किराणा स्टोअर्स

कनान नगर

7385216040


महालक्ष्मी किराणा स्टोअर्स

कनान नगर

7447852552

 वॉर्ड १६ - शिवाजी पार्क 


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

वॉर्ड १७ - सदर बाजार 


प्रमोद किराणा स्टोअर्स

रावजी हाऊसिंग सोसायटी

9422417796


त्रिमूर्ती किराणा स्टोअर्स

समाज कल्याण जवळ

9923460736

  वॉर्ड १८ - महाडीक वसाहत 


श्री स्वामी समर्थ किराणा स्टोअर्स

चांदणे नगर

9960079238


गणेश ट्रेडिंग कं.

रुईकर कॉलनी मार्केट

7972932438


भैरू महाराज जनरल स्टोअर्स

रुईकर कॉलनी मार्केट

9420455972

 वॉर्ड १९ - मुक्त सैनिक वसाहत 


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

 वॉर्ड २० - राजर्षि छत्रपती शाहु मार्केट यार्ड


हरिप्रसाद ट्रेडर्स

राजश्री शाहू छत्रपती मार्केट यार्ड

9503569346


संजय किराणा स्टोअर्स

महाडीक मळा

9673876280


माउली मार्केटिंग

महाडीक मळा

9764413958

 

 वॉर्ड २१ - टेंबलाईवाडी 


महाजन किराणा स्टोअर्स

8805272865


अमर जनरल स्टोअर्स

9175125969


साई समर्थ किराणा स्टोअर्स

9880849863


शिवपार्वती किराणा स्टोअर्स

7355326350


सुनील जनरल स्टोअर्स

7798195308


मातोश्री प्रोव्हीजन स्टोअर्स

9665544677


पाटील सन्स

8600648935


सरस्वती किराणा स्टोअर्स

9595669283


पाटील जनरल स्टोअर्स

8668755725


सुनील पाटील किराणा स्टोअर्स

8788681233


रमेश पाटील किराणा स्टोअर्स

9403604759


अमन किराणा स्टोअर्स

9175125969


ओम एजन्सीज

9822735282


तारा जनरल स्टोअर्स

9325342170


प्रमोद किराणा स्टोअर्स

9860064427

 वॉर्ड २२ - विक्रमनगर


महालक्ष्मी बेकर्स जनरल स्टोअर्स

9022616236


साईनाथ किराणा स्टोअर्स

9766958419


आर के शॉप

9623526183


राजेश स्टेशनर्स आणि जनरल स्टोअर्स

9960883417


राजेश किराणा स्टोअर्स

9890208442


गुरुनानक किराणा स्टोअर्स

9595950920


पाकिजा सन्स

9764455546


शमा किराणा स्टोअर्स

9022616236


राजेश किराणा स्टोअर्स

9960883417


लोकमान्य किराणा स्टोअर्स

9370787399


धनलक्ष्मी किराणा स्टोअर्स

9021455433

वॉर्ड २४ - साईक्स एक्स्टेशन 


मगदुम किराणा स्टोअर्स

9890232130


जाधव किराणा स्टोअर्स

9923321021

 वॉर्ड २५ - शाहुपूरी तालीम 


महावीर जनरल स्टोअर्स

शाहूपुरी

9422416957


करवीर जनरल स्टोअर्स

9850168031


राजे जनरल स्टोअर्स

9503643377


पाटील जनरल स्टोअर्स

9921497373


जाधव जनरल स्टोअर्स

9923321021


मातोश्री प्रोव्हीजन स्टोअर्स

9665544677


पाराशर ट्रेडर्स

7666225871


शेख किराणा स्टोअर्स

9860840786


सुनील किराणा स्टोअर्स

7387700606


स्वरमाधुरी किराणा स्टोअर्स

9822875806


त्रिमूर्ती जनरल स्टोअर्स

9623676814

 वॉर्ड २६ - कॉमर्स कॉलेज 


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

 वॉर्ड २७ - ट्रेजरी ऑफिस 


गाईड किराणा स्टोअर्स

सोमवार पेठ साळी गल्ली

9822443838

 वॉर्ड २८ - सिद्धार्थनगर 


गवई जनरल स्टोअर्स

सिद्धार्थ नगर

9766885152

  वॉर्ड २९ - शिपूगडे तालीम 


पाटील ट्रेडर्स

डांगे गल्ली

9011331224

  वॉर्ड ३० - खोलखंडोबा 


महालक्ष्मी जनरल स्टोअर्स

पिवळा वाडा गणेश कॉलनी

9421200555


संगीता जनरल स्टोअर्स

सोमेश्वर गल्ली

9403576825

 वॉर्ड ३१ - बाजार गेट 


किरण सादुले

शिवाजी मार्केट

8600897070


स्वप्नील जनरल स्टोअर्स

सम्राट चौक परिसर

9922817180


तिरुपती ट्रेडर्स

शाहू उद्यान

8329253373


लक्ष्मी किराणा स्टोअर्स

कुंभार गल्ली

9371642827


तांबोळी ट्रेडर्स

कुंभार गल्ली

9404258484


जयंत ट्रेडर्स

मुख्य इमारत मनपा गाळा

9890355968


नारायणकर केसरकर

मुख्य इमारत मनपा गाळा

9860945220


रणजित ट्रेडर्स

मुख्य इमारत मनपा गाळा

8180893767


मे.सर्वेश ट्रेडींग कंपनी

बाजार गेट

95183962957709919013


वॉर्ड ३२ - बिंदू चौक 


एस बी मूग

पानलाईन

9860619225

 वॉर्ड ३३ - महालक्ष्मी मंदीर 


शांती किराणा

मिरजकर तिकटी

9823455268


पी एम मालगावे

कोळेकर तिकटी

9822079344


अमित किराणा

सनगर गल्ली

9823257436

 वॉर्ड ३४ - शिवाजी उद्यमनगर 


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

  वॉर्ड ३५ - यादवनगर 


मोमीन किराणा स्टोअर्स

8999659294


एस बी किराणा स्टोअर्स

9049507787


बागवान किराणा स्टोअर्स

9890836987


दिंडे किराणा स्टोअर्स

9011197542

 वॉर्ड ३६ - राजारामपूरी 


ब्रम्हानंद किराणा स्टोअर्स

9423983708


स्वस्तिक किराणा स्टोअर्स

9558889177


लक्ष्मी किराणा स्टोअर्स

7385329009


परिवार भांडार किराणा स्टोअर्स

9595339363/a>


न्यू लक्ष्मी किराणा स्टोअर्स

9423859366


कृष्णमाता जनरल स्टोअर्स

9890777306


द लक्ष्मी जनरल स्टोअर्स

9860808772


दत्त जनरल स्टोअर्स

9309158191

 वॉर्ड ३७ - राजारामपूरी – तवनाप्पा पाटणे हायस्कूल 


कृष्णाई शॉपी

9604411195


संगिता जनरल स्टोअर्स

राजारामपुरी १४ वी गल्ली

8766523748


कृष्णमाता जनरल किराणा स्टोअर्स

9890777306


श्रीकृष्ण जनरल स्टोअर्स

9373069395


दत्त किराणा स्टोअर्स

9309158191


आशीर्वाद जनरल स्टोअर्स

8928994455

वॉर्ड ३८ - टाकाळा खण माळी कॉलनी 


बाहूबली ट्रेडर्स

राजारामपुरी ९ वी गल्ली

8624024429


शौकत किराणा स्टोअर्स

रामकृष्ण हॉटेल टाकाळा

9764450408


चांदतारा जनरल स्टोअर्स

9096272050


अमीत शॉपी

माळी कॉलोनी टाकाळा

9975004075


समर्थ किराणा जनरल स्टोअर्स

8459209450


कुलदीप जनरल स्टोअर्स

9028431560


सुभाष जनरल स्टोअर्स

8087225646


गुरुमाउली किराणा स्टोअर्स

7774032844


सोनाई जनरल स्टोअर्स

9378184151


जनता स्टोअर्स

9765608109९


कृष्णाई शॉपी

9604411195

 वॉर्ड ३९ - राजारामपूरी एक्स्टेंशन 


ओम स्टोअर्स

दीपा गॅस शेजारी

7040700350


स्वरूप किराणा स्टोअर्स

टाकाळा रोड

9823199095

 वॉर्ड ४० - दौलतनगर 


गीतांजली जनरल स्टोअर्स

शिवाजी विद्यापीठ रोड

7040700350


हिरा जनरल स्टोअर्स

माउली चौक विद्यापीठ रोड

9823199095


संजय राजापुरे

9822418761


अरुण बापू संकपाळ

9049507774


रविंद्र बालासो शेट्टी

9422418719


दत्तराज वसंतराव कुकडे

7972744833


अनिल मनपडे

9689361068


महेश तुकाराम सूर्यवंशी

737907595


संदीप राज कदम

9890695657


आकाश दीपक कोनिमंडे

9527465731

 वॉर्ड ४१ - प्रतिभा नगर 


सोनी किराणा स्टोअर्स

शाहूनगर चौक

9975957711


न्यू महाराष्ट्र बझार

नार्वेकर मार्केट समोर

7038323563


श्री ट्रेडर्स प्रोव्हिजन ट्रेडर्स

माऊली चौक राजारामपुरी १२ वी गल्ली

8623086086


आदिनाथ ट्रेडर्स

9226222744


व्हरांबळे जनरल स्टोअर्स

राजारामपुरी ११ वी गल्ली

9049141301

 वॉर्ड ४२ - पांजरपोळ 


श्रीधर ट्रेडर्स

राजारामपुरी १२ वी गल्ली

7040700350


सुशांत ट्रेडर्स

9823199095


देसाई जनरल स्टोअर्स

राजारामपुरी १३ वी गल्ली

7038398080


कृष्ण लक्ष्मी शॉपी

शाहू मिल कॉलनी

7040700350


स्वामी समर्थ जनरल स्टोअर्स

9823199095


दिंडे किराणा स्टोअर्स

यादवनगर

9822418761


पाटील किराणा स्टोअर्स

यादवनगर ४३/१

9049507774


जगन्नाथ कुंभार

9422418719


उत्तम कुंभार

7972744833

 वॉर्ड ४३ - शास्त्रीनगर- जवाहरनगर 


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

 वॉर्ड ४४ - मंगेशकर नगर 


रेणुका जनरल स्टोअर्स

मंडलिक वसाहत

8421292390

 वॉर्ड ४५ - कैलासगडची स्वारी मंदीर 


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

  वॉर्ड ४६ - सिध्दाळा गार्डन


राधा जनरल स्टोअर्स

नंगीवली चौक

9028499162


प्रगती जनरल स्टोअर्स

मंगळवार पेठ

9403693117


तनवी किराणा स्टोअर्स

बाजपराव माने तालीम

9921864567

वॉर्ड ४८ - तटाकडील तालीम 


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

वॉर्ड ४९ - रंकाळा स्टॅन्ड 


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

 वॉर्ड ५० - पंचगंगा तालीम 


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

 वॉर्ड ५१ - लक्षतिर्थ वसाहत


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

 वॉर्ड ५३ - दुधाळी पॅव्हेलियन


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

 वॉर ५५ - पद्माराजे उद्यान 


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

वॉर्ड ५६ - संभाजीनगर बसस्थानक


दिनशांती जनरल स्टोअर्स

शाळा नं ८ जवळ

9527572954


महालक्ष्मी जनरल स्टोअर्स

सरनाईक कॉलनी

9028996069


बालाइ जनरल स्टोअर्स

सरनाईक कॉलनी

8805324536

 वॉर्ड ५७ - नाथागोळे तालीम


बहिणाबाई जनरल स्टोअर्स

राजाराम चौक

9657848818


आदित्य किराणा स्टोअर्स

गंजीमाळ

895893003


अमर किरण नाथगोळे

नाथगोळे

9823276858

 वॉर्ड ५८ - संभाजीनगर 


गोकुळ सुपर मार्केट

वारेवसाहत

9595955819


रेणुका जनरल स्टोअर

संभाजी नगर

8668507750

 वॉर्ड ६१ - सुभाष नगर


जयश्री स्टोअर्स

वर्षा नगर

9860158307


महालक्ष्मी ट्रेडर्स

9822500777


साई समर्थ किराणा स्टोअर्स

7038285577

 वॉर्ड ६२ - बुध्दगार्डन 


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

 वॉर्ड ६३ - सम्राटनगर


एस एम किराणा स्टोअर्स

जागृती नगर

9271840866


गायत्री बझार

प्रतिभानगर मेन रोड

9890063569


समर्थ बझार

9834544473


माने किराणा स्टोअर्स

माने कॉलनी सम्राट नगर

8668234771


उथे किराणा स्टोअर्स

सरनाईक माळा

7020564467


राधिका शॉपी

8888443930

 वॉर्ड ६४ - शिवाजी विद्यापीठ-कृषी महाविद्यालय 


आनंद जनरल स्टोअर्स

9663891010


प्रमोद जनरल स्टोअर्स

9860064427


मासाई जनरल स्टोअर्स

9665670851

 वॉर्ड ६५ - राजेंद्रनगर 


अश्विनी सुपर मार्केट

मोरेवाडी रोड राजेंद्रनगर

9823477941


देसाई जनरल स्टोअर्स

9975943704


रॉबिनहूड किराणा स्टोअर्स

7378690305

 वॉर्ड ६६ - स्वातंत्र्यसैनिक कॉलनी 


पंचशील किराणा स्टोअर्स

भारत नगर

7385916686


तुळजाभवानी किराणा स्टोअर्स

7720045009


महालक्ष्मी किराणा स्टोअर्स

8421677671


फाय्याज किराणा स्टोअर्स

8007279125


कुणाल जनरल स्टोअर्स

साळोखे पार्क

7620124009


चंद्रकांत स्टोअर्स

8482926731

वॉर्ड ६७ - रामानंदनगर – जरगनगर 


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

 वॉर्ड ६८ - कळंबा फिल्टर हाऊस 


शेटे मिनी मॉल

जरगनगर

7588838805

 वॉर्ड ६९ - तपोवन 


अजय जनरल स्टोअर्स

तपोवन

9049269581

 वॉर्ड ७० - राजलक्ष्मीनगर 


अमर जनरल स्टोअर्स

राजलक्ष्मी नगर

9923427212


वॉर्ड ७१ - रंकाळा तलाव


ए वन किराणा स्टोअर

सानेगुरुजी वसाहत

980059898


 वॉर्ड ७३ - फुलेवाडी रिंगरोड 


मासाल सुपर शॉपी

फुलेवाडी रिंगरोड

9890532288 / 7507741899

 वॉर्ड ७४ - सानेगुरुजी वसाहत 


गुरुकृपा जनरल स्टोअर

आपटे नगर

9822047355

 वॉर्ड ७५ - आपटेनगर-तुळजाभवानी 


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

 वॉर्ड ७७ - शासकीय मध्यवर्ती कारागृह


ज्योतिर्लिंग जनरल स्टोअर्स

नरकेवाडी

9665033613

 वॉर्ड ७८ - रायगड कॉलनी- बाबा जरग नगर 


दीपाली जनरल स्टोअर्स

पाचगाव रोड

9404411933

वॉर्ड ८० - कनेरकर नगर - क्राँतीसिंह नानापाटील नगर 


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

वॉर्ड ८१ - क्राँतीसिंह नानापाटील नगर – जिवबा नाना पार्क 


शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा

 किराणा माल विक्रेते 

शहरात सर्व ठिकाणी किराणा घरपोच सेवा


वॉर्ड १ - कसबा बावडा शुगर मिल


वॉर्ड २ - कसबा बावडा पूर्व बाजू


वॉर्ड ३ - कसबा बावडा हनुमान नगर 


वॉर्ड ४ - कसबा बावडा लाईन बाजार


वॉर्ड ५ - लक्ष्मी विलास पॅलेस


वॉर्ड ६ - पोलिस लाईन


वॉर्ड ७ - सर्कीट हाऊस


वॉर्ड ८ - भोसलेवाडी- कदमवाडी


वॉर्ड ९ - कदमवाडी


वॉर्ड १० - शाहु कॉलेज


वॉर्ड ११ - ताराबाई पार्क


वॉर्ड १२ - नागाळा पार्क


वॉर्ड १३ - रमण मळा


वॉर्ड १४ - व्हिनस कॉर्नर


वॉर्ड १५ - कनान नगर


वॉर्ड १६ - शिवाजी पार्क


वॉर्ड १७ - सदर बाजार


वॉर्ड १८ - महाडीक वसाहत


वॉर्ड १९ - मुक्त सैनिक वसाहत


वॉर्ड २० - राजर्षि छत्रपती शाहु मार्केट यार्ड


वॉर्ड २१ - टेंबलाईवाडी


वॉर्ड २२ - विक्रमनगर


वॉर्ड २३ - रुईकर कॉलनी


वॉर्ड २४ - साईक्स एक्स्टेशन


वॉर्ड २५ - शाहुपूरी तालीम


वॉर्ड २६ - कॉमर्स कॉलेज


वॉर्ड २७ - ट्रेजरी ऑफिस


वॉर्ड २८ - सिद्धार्थनगर


वॉर्ड २९ - शिपूगडे तालीम


वॉर्ड ३० - खोलखंडोबा


वॉर्ड ३१ - बाजार गेट


वॉर्ड ३२ - बिंदू चौक


वॉर्ड ३३ - महालक्ष्मी मंदीर


वॉर्ड ३४ - शिवाजी उद्यमनगर


वॉर्ड ३५ - यादवनगर


वॉर्ड ३६ - राजारामपूरी


वॉर्ड ३७ - राजारामपूरी – तवनाप्पा पाटणे हायस्कूल


वॉर्ड ३८ - टाकाळा खण माळी कॉलनी


वॉर्ड ३९ - राजारामपूरी एक्स्टेंशन


वॉर्ड ४० - दौलतनगर


वॉर्ड ४१ - प्रतिभा नगर


वॉर्ड ४२ - पांजरपोळ


वॉर्ड ४३ - शास्त्रीनगर- जवाहरनगर


वॉर्ड ४४ - मंगेशकर नगर


वॉर्ड ४५ - कैलासगडची स्वारी मंदीर


वॉर्ड ४६ - सिध्दाळा गार्डन


वॉर्ड ४७ - फिरंगाई


वॉर्ड ४८ - तटाकडील तालीम


वॉर्ड ४९ - रंकाळा स्टॅन्ड


वॉर्ड ५० - पंचगंगा तालीम


वॉर्ड ५१ - लक्षतिर्थ वसाहत


वॉर्ड ५२ - बलराम कॉलनी


वॉर्ड ५३ - दुधाळी पॅव्हेलियन


वॉर्ड ५४ - चंद्रेश्वर


वॉर ५५ - पद्माराजे उद्यान


वॉर्ड ५६ - संभाजीनगर बसस्थानक


वॉर्ड ५७ - नाथागोळे तालीम


वॉर्ड ५८ - संभाजीनगर


वॉर्ड ५९ - नेहरुनगर


वॉर्ड ६० - जवाहरनगर


वॉर्ड ६१ - सुभाष नगर


वॉर्ड ६२ - बुध्दगार्डन


वॉर्ड ६३ - सम्राटनगर


वॉर्ड ६४ - शिवाजी विद्यापीठ-कृषी महाविद्यालय


वॉर्ड ६५ - राजेंद्रनगर


वॉर्ड ६६ - स्वातंत्र्यसैनिक कॉलनी


वॉर्ड ६७ - रामानंदनगर – जरगनगर


वॉर्ड ६८ - कळंबा फिल्टर हाऊस


वॉर्ड ६९ - तपोवन


वॉर्ड ७० - राजलक्ष्मीनगर


वॉर ७१ - रंकाळा तलाव


वॉर्ड ७२ - फुलेवाडी


वॉर्ड ७३ - फुलेवाडी रिंगरोड


वॉर्ड ७४ - सानेगुरुजी वसाहत


वॉर्ड ७५ - आपटेनगर-तुळजाभवानी


वॉर्ड ७६ - साळोखेनगर


वॉर्ड ७७ - शासकीय मध्यवर्ती कारागृह


वॉर्ड ७८ - रायगड कॉलनी- बाबा जरग नगर


वॉर्ड ७९ - सुर्वेनगर


वॉर्ड ८० - कनेरकर नगर - क्राँतीसिंह नानापाटील नगर


वॉर्ड ८१ - क्राँतीसिंह नानापाटील नगर – जिवबा नाना पार्क


स्वयंसेवक नोंदणी फॉर्म

Volunteer Registration Form
यातील काय काय कामे आपण करू शकता?
What type of contribution you may share?
This field is required.
तुम्ही कश्या प्रकारे मदत करू शकता?
How will you help?
This field is required.
तुमचे संपूर्ण नावं
Your Full Name
Name is required.
लिंग
Gender
Gender is required.
Please specify other gender.
वय
Age
 • - select a option -
 • 18 years
 • 19 years
 • 20 years
 • 21 years
 • 22 years
 • 23 years
 • 24 years
 • 25 years
 • 26 years
 • 27 years
 • 28 years
 • 29 years
 • 30 years
 • 31 years
 • 32 years
 • 33 years
 • 34 years
 • 35 years
 • 36 years
 • 37 years
 • 38 years
 • 39 years
 • 40 years
 • 41 years
 • 42 years
 • 43 years
 • 44 years
 • 45 years
 • 46 years
 • 47 years
 • 48 years
 • 49 years
 • 50 years
 • 51 years
 • 52 years
 • 53 years
 • 54 years
 • 55 years
 • 56 years
 • 57 years
 • 58 years
 • 59 years
 • 60 years
Age is required.
ब्लड ग्रुप
Blood Group
 • - select a option -
 • A RhD positive (A+)
 • A RhD negative (A-)
 • B RhD positive (B+)
 • B RhD negative (B-)
 • O RhD positive (O+)
 • O RhD negative (O-)
 • AB RhD positive (AB+)
 • AB RhD negative (AB-)
Field is required!
तुमचा संपूर्ण पत्ता
Your Address
Please enter your address.
प्रभाग
Area
 • Ambai Tank
 • Apte Nagar
 • Ardha Shivaji Putala
 • Azad Chowk
 • Babu Jamal
 • Bagal Chowk
 • Baicha Putala (Maulicha Putala)
 • Balwant Nagar
 • Bapat Camp
 • Basant Bahar Road
 • Bazar Gate
 • Bhausingji Road
 • Bhavani Mandap
 • Bhosalewadi
 • Bindu Chowk
 • Bondre Nagar
 • Brahmapuri- Juna Budhwar Peth
 • Buddha Garden
 • Central S T Stand
 • Circuit House
 • Collector Office
 • Commerce College
 • Crusher Chowk
 • CSIBER Chowk
 • Dabholkar Corner
 • Dabholker Corner
 • Dasara Chowk
 • Daulat Nagar
 • Devkar Panand
 • Dhabholkar Corner
 • Dudhali
 • Gajanan Maharaj Nagar
 • Gandhinagar
 • Gangavesh
 • Gokul Shirgaon
 • Gujari
 • Hari Om Nagar
 • Isolation Hospital
 • ITI College
 • Jakat Naka
 • Jarag Nagar
 • Jawahar Nagar
 • Jivaba Nana Park
 • Juna Budhawar Peth
 • Kadamwadi
 • Kalamba Filter House
 • Kalamba Jail
 • Kanan Nagar
 • Kanerkar Nagar
 • Kapilteerth Market
 • Kasaba Bawada
 • Kasaba Bawada Line Bazar
 • Kawala Naka
 • Khari Corner
 • Khol Khandoba
 • Kolekar Tikati
 • Krantisinha Nana Patil Nagar
 • Kumbhar Galli
 • Lakshtirtha Vasahat
 • Laxmipuri
 • Lugadi Lane
 • Mahadwar Road
 • Mahalaxmi Nagar
 • Maharana Pratap Chowk
 • Mali Colony
 • Manageshkar Nagar
 • Mandalik Vasahat
 • Manermal Shalini Palace
 • Mangalwar Peth
 • Market Yard
 • Matang Colony
 • MIDC - Gokul Shirgaon
 • Mirajkar Tikati
 • Mohite Park
 • Morewadi
 • Mukt Sainik Vasahat
 • Muncipal Corporation
 • Nagala Park
 • Nathagole Talim
 • Nehru Nagar
 • New Palace
 • New Shahupuri
 • Pachgaon
 • Panjarpol
 • Panyacha Khajina
 • Papachi Tikati
 • Phulewadi
 • Phulewadi Ringroad
 • Pratibha Nagar
 • R K Nagar
 • Racecourse Naka
 • Raigad Colony
 • Rajarampuri
 • Rajashree Chatrapati Shahu Market Yard
 • Rajendra Nagar
 • Rajlaskmi Nagar
 • Rajopadhye Nagar
 • Raman Mala
 • Ramanand Nagar
 • Rankala Stand
 • Rankala Talav
 • Raviwar Peth
 • Ruikar Colony
 • Ruiker Colony
 • Sadar Bazar
 • Salokhe Nagar
 • Salokhe Park
 • Sambhaji Nagar
 • Sambhaji Nagar S.T. Stand
 • Samrat Nagar
 • Sane Guruji Vasahat
 • Sasane Ground
 • Shahu Collage Area
 • Shahu Maidan
 • Shahu Mill
 • Shahu Stadium
 • Shahupuri
 • Shaniwar Peth
 • Shastri Nagar
 • Shinde Angan
 • Shingnapur
 • Shingoshi Market
 • Shipugade Talim
 • Shiroli
 • Shivaji Chowk
 • Shivaji Park
 • Shivaji Peth
 • Shivaji Pul
 • Shivaji Road
 • Shivaji Stadium
 • Shivaji Udyam Nagar
 • Shivaji University
 • Shukrawar Peth
 • Somwar Peth
 • Sonya Maruti Chowk
 • Subhash Nagar
 • Subhash Road
 • Sugar Mill
 • Surve Nagar
 • Sykes Extension
 • Takala
 • Tapovan
 • Tarabai Park
 • Tararani Chowk
 • Tembe Road
 • Temblaiwadi
 • Timber Market
 • Treasury Office
 • Uchagaon
 • Udyam Nagar
 • Ujalaiwadi
 • Uttareshwar Peth
 • Varsha Nagar
 • Venus Corner
 • Vichare Mal
 • Vikram Nagar
 • Y P Powar Nagar
 • Yadav Nagar
Please select a area.
महानगरपालिका वार्ड
Muncipal Corporation Ward
 • - select a option -
 • Ward No.1 - SUGAR MILL
 • Ward No.2 - KASABA BAVADA NORTH
 • Ward No.3 - KASABA BAVADA TANK
 • Ward No.4 - KASABA BAWADA LINE BAZAR
 • Ward No.5 - LAXMIVILAS PALACE
 • Ward No.6 - POLICE LINE
 • Ward No.7 - CIRCUIT HOUSE
 • Ward No.8 - BHOSALEWADI-KADAMWADI
 • Ward No.9 - KADAMWADI
 • Ward No.10 - SHAHU COLLEGE
 • Ward No.11 - TARABAI PARK
 • Ward No.12 - NAGALA PARK
 • Ward No.13 - RAMAN MALA
 • Ward No.14 - VENUS CORNOR
 • Ward No.15 - KANAN NAGAR
 • Ward No.16 - SHIVAJI PARK
 • Ward No.17 - SADAR BAZAR
 • Ward No.18 - MAHADIK VASAHAT
 • Ward No.19 - MUKTA SAINIK VASAHAT
 • Ward No.20 - RAJASHRI CHATRAPATI SHAHU MARKET YARD
 • Ward No.21 - TEMBLAIWADI
 • Ward No.22 - VIKRAMNAGAR
 • Ward No.23 - RUIKAR COLONY
 • Ward No.24 - SYKES EXTENSION
 • Ward No.25 - SHAHUPURI TALIM
 • Ward No.26 - COMMERCE COLLEGE
 • Ward No.27 - TREASURY OFFICE
 • Ward No.28 - SIDDHARTH NAGAR
 • Ward No.29 - SHIPUGDE TALIM
 • Ward No.30 - KHELKHANDOBA
 • Ward No.31 - BAZAR GATE
 • Ward No.32 - BINDU CHOWK
 • Ward No.33 - MAHALAXMI MANDIR
 • Ward No.34 - SHIVAJI UDYAMNAGAR
 • Ward No.35 - YADAVNAGAR
 • Ward No.36 - RAJARAMPURI
 • Ward No.37 - RAJARAMPURI-TAVNAPPA HIGHSCHOOL
 • Ward No.38 - TAKALA KHAAN-MALI COLONY
 • Ward No.39 - RAJARAMPURI EXTENSION
 • Ward No.40 - DAULATNAGAR
 • Ward No.41 - PRATIBHA NAGAR
 • Ward No.42 - PANJARPOL
 • Ward No.43 - SHASTRINAGAR-JAVAHARNAGAR
 • Ward No.44 - MANGESHKAR NAGAR
 • Ward No.45 - KAILASGADCHI SWARI MANDIR
 • Ward No.46 - SIDHALA GARDEN
 • Ward No.47 - FIRANGAI
 • Ward No.48 - TATAKADIL TALIM
 • Ward No.49 - RANKALA STAND
 • Ward No.50 - PANCHAGANGA TALIM
 • Ward No.51 - LAXATIRTH VASAHAT
 • Ward No.52 - BALRAM COLONY
 • Ward No.53 - DUDHALI PROVALIYAN
 • Ward No.54 - CHANDRESHVAR
 • Ward No.55 - PADMARAJE UDYAN
 • Ward No.56 - SAMBAJINAGAR BUS STAND
 • Ward No.57 - NATHGOLE TALIM
 • Ward No.58 - SAMBHAJI Nagar
 • Ward No.59 - NEHRUNAGAR
 • Ward No.60 - JAWAHAR NAGAR
 • Ward No.61 - SUBHAH NAGAR
 • Ward No.62 - BUDHAGARDEN
 • Ward No.63 - SAMRAT NAGAR
 • Ward No.64 - SHIVAJI VIDYAPEET-KRUSHI MAHAVIDYALAY
 • Ward No.65 - RAJENDRANAGAR
 • Ward No.66 - SWATANTRA SAINIK COLONY
 • Ward No.67 - RAMANAND NAGAR-JARAGNAGAR
 • Ward No.68 - KALAMBA FILTER HOUSE
 • Ward No.69 - TAPOVAN
 • Ward No.70 - RAJLAXMI NAGAR
 • Ward No.71 - RANKALA TALAV
 • Ward No.72 - PHULEWADI
 • Ward No.73 - PHULEWADI RING ROAD
 • Ward No.74 - SANEGURUJI VASAHAT
 • Ward No.75 - APTENAGAR-TULJABHAVANI
 • Ward No.76 - SALOKHENAGAR
 • Ward No.77 - SHASHKIYA MADYAVARTI KARAGRUHA
 • Ward No.78 - RAIGAD COLONY-BABA JARAGNAGAR
 • Ward No.79 - SURVENAGAR
 • Ward No.80 - KANERKARNAGAR-KRANTISINHA NANA PATIL NAGAR
 • Ward No.81 - KRANTISINHA NANA PATIL NAGAR- JEVBA NANA PARK
This field is required.
मोबाईल नंबर
Mobile Number
Please enter your mobile number.
स्वतः बद्दल माहिती
Information about yourself
This field is required.
तुम्ही या सेवेसाठी रोज किती वेळ देऊ शकता?
What time you can share for this volunteer service?
This field is required.

Ambulance Service


   Seva Parishthan
   Mangalwar Peth
   9373748817

   Maratha Ambulance Services
   Near Patki Hospital, Shahupuri
   9595311222

   Shree Mahalaxmi Ambulance
   Rajarampuri
    9527771741

   Pardeshi Lifeline Service
    Mangalwar Peth
    8055202203

   Shivsena Ambulance Service
    Karveer Nagar
    02312546667

   Matrix Ambulance
    Laxmipuri
    02312644881

   Aster Aadhar Ambulance
    Shastri Nagar
    02312645840

   Shivtej Ambulance Services
    Shahupuri
    9326621143

   Shiv Ganesh Ambulance
    Rajarampuri
    7030659009

   Swarup Ambulance Service
    Kadamwadi
    9152665651
मा. सौ. निलोफर आश्किन आजरेकर (महापौर)
कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर

 

माझ्या समस्त कोल्हापूर वासिय बंधू आणि भगिनींनो,

 

आज संपूर्ण जगभरात आणि आपल्या देशातही पर्यायाने महाराष्ट्र राज्यात आणि आपल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात सुद्धा कोरोनाव्हायरस सारख्या जीवघेण्या विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे.आपल्या देशाचे मा.पंतप्रधान, राज्याचे मा.मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ, जिल्ह्याचे मा.पालकमंत्री, मा. खासदार, मा.आमदार, सर्व मा.लोकप्रतिनिधी आणि सर्व शहरांचे मा.महापौर, जिल्हा प्रशासन, महापालिका प्रशासन, वैद्यकीय सेवा देणारे डॉक्टर आणि सर्व मेडिकल, पॅरामेडिकल स्टाफ, पोलिस प्रशासन व सर्व स्वयंसेवीसंस्था या जीवघेण्या विषाणूपासून आपल्या सर्वांचे रक्षण करण्यासाठी एक होऊन अहोरात्र लढा देत आहेत. मी कोल्हापूर शहराची प्रथम नागरिक आणि महापौर म्हणून आपणा सर्वांना मनःपूर्वक आवाहन करू इच्छिते की, आपण राजश्री शाहू महाराजांच्या कोल्हापूरचे संयमी नागरिक आहोत. कोल्हापूरवर ओढवलेल्या आजपर्यंतच्या कोणत्याही आपत्तीला आपण सर्वांनी धीराने आणि एकजुटीने परतवून लावले आहे.                                      

 

आज त्याच निकराने आपण एक होऊया, पण आपापल्या घरी थांबून. मनाने आपण एकमेकांना सहकार्य करूया. कोरोना विषाणू संक्रमणाची साखळी खंडित करण्यासाठी संपूर्ण देशात लॉक डाऊन घोषित करण्यात आले आहे .देशात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. ही काळजी फक्त या देशातील नागरिकांच्या आरोग्याचे आणि जीविताचे रक्षण करण्यासाठी घेण्यात आली आहे. आपण जर कोणत्याही कोरोना बाधित रुग्णांच्या संपर्कात आला तर हजारोंच्या संख्येने पुन्हा नवीन रुग्ण तयार व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे आपणाला जिल्हा प्रशासनाने, महानगरपालिका प्रशासनाने आणि पोलिस प्रशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे आपण पालन करावे, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.

 

सर्व कुटुंबातील महत्त्वाचा घटक म्हणजे त्या घरची स्त्री असते, आता मला माझ्या माता भगिनींना कळकळीची विनंती करायची आहे, आता आपणच कंबर कसून कोरोनाव्हायरस ला प्रतिबंध करण्यासाठी पुढे सरसावले पाहिजे आणि आपल्या कुटुंबाला सुरक्षित ठेवले पाहिजे. मातांनो आणि भगिनींनो आता यापुढे आपल्या घरातील कोणत्याही सदस्याला आपण घराबाहेर जाऊ देऊ नका, गरज असेल तर घराबाहेर जाऊन तात्काळ पुन्हा वेळेत परतण्यास आग्रह धरा. मास्क आणि सॅनिटायझर चा वापर अत्यावश्यक आहे. काही ठराविक अंतराने आपले हात साबणाने अथवा हॅन्डवॉश ने किमान 20 सेकंद धुणे आवश्यक आहे. आपल्या घराची स्वच्छता तर आपण राखतोच आता आपण आपली काळजी घेऊन मुलाबाळांना या जीवघेण्या व्हायरसपासून लांब ठेवूया. घरी थांबा काळजी घ्या.

डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी (भा.प्र.से.)

आयुक्त, कोल्हापूर महानगरपालिका.

 

आवाहन

 

संपूर्ण जगासह देशात, महाराष्ट्र राज्यात आणि आपल्या कोल्हापूर शहरात कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढताना दिसत आहे. देशाचे मा.पंतप्रधान, राज्यांचे मा.मुख्यमंत्री, जिल्ह्याचे मा.पालकमंत्री आणि जिल्हा प्रशासन, मा.खासदार, मा.आमदार, सर्व मा.लोकप्रतिनिधी, मा.महापौर, महापालिका प्रशासन, वैद्यकीय सेवा देणारे डॉक्टर, सर्व मेडिकल, पॅरामेडिकल स्टाफ, पोलीस प्रशासन व स्वयंसेवीसंस्था या जीवघेण्या विषाणूपासून आपल्या सर्वांचे रक्षण करण्यासाठी अहोरात्र लढा देत आहेत.

 

कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावाने साथीमध्ये रूपांतर होत असल्याचे निदर्शनास येत असून जगातील कित्येक देश या साथीला बळी पडत आहेत. भारतामध्ये काही संशयित रुग्ण आढळून येत आहेत. त्यामुळे आपल्या संपूर्ण देशाची आरोग्य यंत्रणा दक्ष झालेली आहे. प्रशासन, पोलीस, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय युद्धपातळीवर करत आहेत. महानगरपालिकेने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून शहरांमध्ये यात्रा, समारंभ, उत्सव यासारखे कार्यक्रम आयोजित करण्यात बंदी घातलेली आहे. चित्रपट गृह, नाट्यगृह, सांस्कृतीक हॉल, बागा व इतर सार्वजनिक ठिकाणी बंद करून या ठिकाणी एकत्र येण्यास बंदी घातलेली आहे. भाजी मार्केटचे प्रभागानुसार नियोजन केले आहे. त्यांना मास्क व हॅन्ड ग्लोज वापरणे बंधनकारक केले आहे. औषधे, किराणामाल घरपोच देण्यासाठी असोसिएशन मार्फत ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. मजूर, कामगार, बेघर यांच्या निवाऱ्याची, चहा - नाश्ता, जेवणाची, आंघोळीची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. गरजू कुटुंबांना स्वयंसेवी संस्था, उद्योजक, दानशूर व्यक्ती यांच्या सहकार्याने महानगरपालिका स्वतः जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा घरपोच करत आहेत. महापालिकेच्या 1 ते 81 प्रभागात मा.नगरसेवकांच्या अध्यक्षतेखाली प्रभाग समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. 

 

तरी शहरातील नागरिकांनी गरज असेल तरच घराबाहेर पडावे, बाहेर जाताना मास्क, हँडग्लोज सॅनिटायझर चा वापर करावा किंवा साबणाने किमान वीस सेकंद हात धुणे आवश्यक आहे. अनावश्यक कामासाठी नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये, संचारबंदीचे तंतोतंत पालन करावे, प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे व प्रशासनास सहकार्य करावे. सर्दी, ताप, खोकला, अंगदुखी असल्यास डॉक्टरांचा त्वरीत सल्ला घ्यावा. घरी रहा सुरक्षित रहा असे आवाहन मा.आयुक्त डॉ.मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी केले आहे.

 

 घरीच थांबा, सुरक्षित राहा !

समस्या / सूचना

Problems / Suggestionss
पर्याय निवडा
Select a option
कृपया पर्याय निवडा / Please slelect a option
समस्या
Problem
This field is required.
सूचना
Suggestions
This field is required.
This field is required.
This field is required.
 • - select your KMC Ward -
 • Ward No.1 - SUGAR MILL
 • Ward No.2 - KASABA BAVADA NORTH
 • Ward No.3 - KASABA BAVADA TANK
 • Ward No.4 - KASABA BAWADA LINE BAZAR
 • Ward No.5 - LAXMIVILAS PALACE
 • Ward No.6 - POLICE LINE
 • Ward No.7 - CIRCUIT HOUSE
 • Ward No.8 - BHOSALEWADI-KADAMWADI
 • Ward No.9 - KADAMWADI
 • Ward No.10 - SHAHU COLLEGE
 • Ward No.11 - TARABAI PARK
 • Ward No.12 - NAGALA PARK
 • Ward No.13 - RAMAN MALA
 • Ward No.14 - VENUS CORNOR
 • Ward No.15 - KANAN NAGAR
 • Ward No.16 - SHIVAJI PARK
 • Ward No.17 - SADAR BAZAR
 • Ward No.18 - MAHADIK VASAHAT
 • Ward No.19 - MUKTA SAINIK VASAHAT
 • Ward No.20 - RAJASHRI CHATRAPATI SHAHU MARKET YARD
 • Ward No.21 - TEMBLAIWADI
 • Ward No.22 - VIKRAMNAGAR
 • Ward No.23 - RUIKAR COLONY
 • Ward No.24 - SYKES EXTENSION
 • Ward No.25 - SHAHUPURI TALIM
 • Ward No.26 - COMMERCE COLLEGE
 • Ward No.27 - TREASURY OFFICE
 • Ward No.28 - SIDDHARTH NAGAR
 • Ward No.29 - SHIPUGDE TALIM
 • Ward No.30 - KHELKHANDOBA
 • Ward No.31 - BAZAR GATE
 • Ward No.32 - BINDU CHOWK
 • Ward No.33 - MAHALAXMI MANDIR
 • Ward No.34 - SHIVAJI UDYAMNAGAR
 • Ward No.35 - YADAVNAGAR
 • Ward No.36 - RAJARAMPURI
 • Ward No.37 - RAJARAMPURI-TAVNAPPA HIGHSCHOOL
 • Ward No.38 - TAKALA KHAAN-MALI COLONY
 • Ward No.39 - RAJARAMPURI EXTENSION
 • Ward No.40 - DAULATNAGAR
 • Ward No.41 - PRATIBHA NAGAR
 • Ward No.42 - PANJARPOL
 • Ward No.43 - SHASTRINAGAR-JAVAHARNAGAR
 • Ward No.44 - MANGESHKAR NAGAR
 • Ward No.45 - KAILASGADCHI SWARI MANDIR
 • Ward No.46 - SIDHALA GARDEN
 • Ward No.47 - FIRANGAI
 • Ward No.48 - TATAKADIL TALIM
 • Ward No.49 - RANKALA STAND
 • Ward No.50 - PANCHAGANGA TALIM
 • Ward No.51 - LAXATIRTH VASAHAT
 • Ward No.52 - BALRAM COLONY
 • Ward No.53 - DUDHALI PROVALIYAN
 • Ward No.54 - CHANDRESHVAR
 • Ward No.55 - PADMARAJE UDYAN
 • Ward No.56 - SAMBAJINAGAR BUS STAND
 • Ward No.57 - NATHGOLE TALIM
 • Ward No.58 - SAMBHAJI Nagar
 • Ward No.59 - NEHRUNAGAR
 • Ward No.60 - JAWAHAR NAGAR
 • Ward No.61 - SUBHAH NAGAR
 • Ward No.62 - BUDHAGARDEN
 • Ward No.63 - SAMRAT NAGAR
 • Ward No.64 - SHIVAJI VIDYAPEET-KRUSHI MAHAVIDYALAY
 • Ward No.65 - RAJENDRANAGAR
 • Ward No.66 - SWATANTRA SAINIK COLONY
 • Ward No.67 - RAMANAND NAGAR-JARAGNAGAR
 • Ward No.68 - KALAMBA FILTER HOUSE
 • Ward No.69 - TAPOVAN
 • Ward No.70 - RAJLAXMI NAGAR
 • Ward No.71 - RANKALA TALAV
 • Ward No.72 - PHULEWADI
 • Ward No.73 - PHULEWADI RING ROAD
 • Ward No.74 - SANEGURUJI VASAHAT
 • Ward No.75 - APTENAGAR-TULJABHAVANI
 • Ward No.76 - SALOKHENAGAR
 • Ward No.77 - SHASHKIYA MADYAVARTI KARAGRUHA
 • Ward No.78 - RAIGAD COLONY-BABA JARAGNAGAR
 • Ward No.79 - SURVENAGAR
 • Ward No.80 - KANERKARNAGAR-KRANTISINHA NANA PATIL NAGAR
 • Ward No.81 - KRANTISINHA NANA PATIL NAGAR- JEVBA NANA PARK
This field is required.

सर्वांना सूचना

 

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या वतीने शहरातील नागरीकांसाठी दोन हेल्पलाईन whatsapp नंबर सुरू करण्यात आलेले आहेत...यावर  कोरोना संदर्भातील ज्या तक्रारी, अडचणी, सूचना असतील तर त्या whatsapp वर  9766532010 9766532016 या नंबर वर द्याव्यात असे आवाहन आयुक्त मा. डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी केले आहे.

 

कोल्हापूर जिल्ह्यातील महत्वाचे दूरध्वनी 

 

कोल्हापूर पोलीस

विषय : गुन्हे , वाहतूक नियम , कायदा सुव्यवस्था , संचारबंदी विषयक

100 / 1091

02312656605

02312662333

 

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन

विषय :

कोरोना प्रतिबंध नियंत्रण

आपत्ती नियंत्रण

जीवनावश्यक वस्तू पुरवठा

1077

02312652954

02312659232

02312652953

 

कोल्हापूर जिल्हा परिषद 

विषय :

ग्रामीण स्वछता आरोग्य

02312661653

02312644369

 

कोल्हापूर महापालिका 

विषय :

म न पा हद्दीतील स्वछता व आरोग्य

02312540290

 

रुग्णवाहिका

कोरोना सद्रुश्य रुग्ण CPR ला पाठविणे

108

 

CPR हॉस्पिटल 

कोरोना विषयक आरोग्य तपासणी

02312691484

02312640744

 

 

आरोग्य संस्थेची माहिती


युपीएचसी केएमसी सावित्रीबाई हॉस्पिटल

850-b, सुभाष रोड, शिवाजी उद्यम नगर, कोल्हापूर, 416002.

0231-2640021

8:00 am To 4:00 pm


युपीएचसी केएमसी फिरंगाई

शिवाजी पेठ संभाजी नगर, वॉटर टॅंक जवळ कोल्हापूर, 416012.

0231-2970334

8:00 am To 4:00 pm


युपीएचसी केएमसी राजारामपुरी

नऊ नंबर शाळेजवळ, राजारामपुरी, कोल्हापूर

0231-2690040

8:00 am To 4:00 pm


युपीएचसी केएमसी पंचगंगा

D वॉर्ड, शुक्रवार पेठ कोल्हापूर, 416002.

0231-2540127

8:00 am To 4:00 pm


युपीएचसी केएमसी कसबा बावडा

कसबा बावडा, फायर स्टेशन जवळ, कोल्हापूर.

0231-2600080

8:00 am To 4:00 pm


युपीएचसी केएमसी महाडिक माळ

रुईकर कॉलनी, दत्त मंदिर, महाडिक माळ कोल्हापूर.

0231-2654506

8:00 am To 4:00 pm


युपीएचसी केएमसी आयसोलेशन

सुभाष नगर, दत्त कॉलनी समोर कोल्हापूर, 416008.

0231-2690050

8:00 am To 4:00 pm


युपीएचसी केएमसी फुलेवाडी

दत्त मंदिर, फुलेवाडी, कोल्हापूर.

0231-2630027

8:00 am To 4:00 pm


युपीएचसी सदर बाजार

गवळ गल्ली, सदर बाजार, कोल्हापूर.

0231-2651114

8:00 am To 4:00 pm


युपीएचसी केएमसी सिद्धार्थ नगर

खोल खंडोबा, पद्माराजे हायस्कुल जवळ, कोल्हापूर.

0231-2540053

8:00 am To 4:00 pm


युपीएचसी केएमसी मोरे मानेनगर

साई मंदिर, मोरे मानेनगर ,कोल्हापूर.

0231-2323211

8:00 am To 4:00 pm


सीएचसी सावित्रीबाई हॉस्पिटल

850-b, सुभाष रोड, शिवाजी उद्यम नगर, कोल्हापूर, 416002.

0231-2642687

24 Hrs


सीएचसी पंचगंगा हॉस्पिटल

D वॉर्ड, शुक्रवार पेठ कोल्हापूर, 416002.

0231-2545768

24 Hrs


आयसोलेशन हॉस्पिटल

सुभाष नगर, दत्त कॉलनी , हॉकी स्टेडियम जवळ , कोल्हापूर  416008.

0231-2691484

24 Hrs

कोरोनाची काळजी घेताना हे समजून घ्या!
1 आपले हात साबणाने आणि पाण्याने कमीतकमी १५-२० सेकंद धुवा. जर साबण आणि पाणी उपलब्ध नसेल, तर कमीतकमी ६०% अल्कोहोल असलेले हँड सॅनिटायझर वापरा.
2 आपले डोळे, नाक आणि तोंड यांना न धुतलेल्या हातांनी स्पर्श करणे टाळा. आजारी असलेल्या लोकांशी जवळचा १ मीटरच्या आतला संपर्क टाळा.
3 आपण स्वत:च आजारी असलात तर घरीच राहा.
4 खोकताना किंवा शिंकताना रुमालाने, टिश्यूने तोंड झाकून मग तो टिश्यू कचरापेटीत टाका. त्याची विल्हेवाट योग्य प्रकारे लावा.
5 वारंवार स्पर्श केल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि पृष्ठभाग यांची स्वच्छता आणि नेहमीचे घरगुती क्लिन्झर वापरून निर्जंतुकीकरण करणे हा प्रभावी मार्ग आहे.
6 सध्या फ्लू आणि श्वसन रोगाचा हंगाम आहे आणि सूक्ष्मजंतूंचा प्रसार रोखण्यासाठी नियमित प्रतिबंधक कृती करणे योग्य ठरेल तसेच डॉक्टरांनी लिहून दिलेली असल्यास ती औषधे घेत राहायला पाहिजेत.
eZy Kolhapur

FREE
VIEW