fbpx
Site logo

कोल्हापूर जिल्ह्यातील महत्वाचे दूरध्वनी 


बेड संदर्भातील माहितीसाठी को.म.न.पा. हेल्पलाईन

02312542601


कोल्हापूर पोलीस

विषय : गुन्हे , वाहतूक नियम , कायदा सुव्यवस्था , संचारबंदी विषयक

100 / 1091

02312656605

02312662333

 

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन

विषय :कोरोना प्रतिबंध नियंत्रण

आपत्ती नियंत्रण

जीवनावश्यक वस्तू पुरवठा

1077

02312652954

02312659232

02312652953

 

कोल्हापूर जिल्हा परिषद 

विषय : ग्रामीण स्वछता आरोग्य

02312661653

02312644369

 

कोल्हापूर महापालिका 

विषय : म न पा हद्दीतील स्वछता व आरोग्य

02312540290

 

रुग्णवाहिका – कोरोना सद्रुश्य रुग्ण CPR ला पाठविणे

108

 

CPR हॉस्पिटल 

कोरोना विषयक आरोग्य तपासणी

02312691484

02312640744