आरोग्य संस्थेची माहिती


युपीएचसी केएमसी सावित्रीबाई हॉस्पिटल

850-b, सुभाष रोड, शिवाजी उद्यम नगर, कोल्हापूर, 416002.

0231-2640021

8:00 am To 4:00 pm
युपीएचसी केएमसी फिरंगाई

शिवाजी पेठ संभाजी नगर, वॉटर टॅंक जवळ कोल्हापूर, 416012.

8:00 am To 4:00 pm
युपीएचसी केएमसी राजारामपुरी

नऊ नंबर शाळेजवळ, राजारामपुरी, कोल्हापूर

0231-2690040

8:00 am To 4:00 pm
युपीएचसी केएमसी पंचगंगा

D वॉर्ड, शुक्रवार पेठ कोल्हापूर, 416002.

0231-2540127

8:00 am To 4:00 pm
युपीएचसी केएमसी कसबा बावडा

कसबा बावडा, फायर स्टेशन जवळ, कोल्हापूर.

0231-2600080

8:00 am To 4:00 pm
युपीएचसी केएमसी महाडिक माळ

रुईकर कॉलनी, दत्त मंदिर, महाडिक माळ कोल्हापूर.

0231-2654506

8:00 am To 4:00 pm
युपीएचसी केएमसी आयसोलेशन

सुभाष नगर, दत्त कॉलनी समोर कोल्हापूर, 416008.

0231-2690050

8:00 am To 4:00 pm
युपीएचसी केएमसी फुलेवाडी

दत्त मंदिर, फुलेवाडी, कोल्हापूर.

0231-2630027

8:00 am To 4:00 pm
युपीएचसी सदर बाजार

गवळ गल्ली, सदर बाजार, कोल्हापूर.

0231-2651114

8:00 am To 4:00 pm
युपीएचसी केएमसी सिद्धार्थ नगर

खोल खंडोबा, पद्माराजे हायस्कुल जवळ, कोल्हापूर.

0231-2540053

8:00 am To 4:00 pm
युपीएचसी केएमसी मोरे मानेनगर

साई मंदिर, मोरे मानेनगर ,कोल्हापूर.

0231-2323211

8:00 am To 4:00 pm
सीएचसी सावित्रीबाई हॉस्पिटल

850-b, सुभाष रोड, शिवाजी उद्यम नगर, कोल्हापूर, 416002.

0231-2642687

24 Hrs
सीएचसी पंचगंगा हॉस्पिटल

D वॉर्ड, शुक्रवार पेठ कोल्हापूर, 416002.

0231-2545768

24 Hrs
आयसोलेशन हॉस्पिटल

सुभाष नगर, दत्त कॉलनी , हॉकी स्टेडियम जवळ , कोल्हापूर  416008.

0231-2691484

24 Hrs

  • No products in the cart.