loader image

Archives

कृषी तंत्र पदविका अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करण्यासाठी रविवारपर्यंत मुदत

कोल्हापूर: महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीअंतर्गत चालू वर्षाच्या कृषी तंत्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या रिक्त जागांसाठी विशेष प्रवेश फेरी म्हणून रविवार(दि.१७)पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. शाहू कृषी तंत्र विद्यालय लाईन बाजार, शासकीय विद्यालय, विनाअनुदानित तळसंदे व पेठवडगाव, दत्तवाड, कणेरीमठ, कागल, परिते, कसबा तारळे, गारगोटी येथे हे अभ्यासक्रम चालवले जातात.

या सर्व कृषी तंत्र पदविकेच्या रिक्त जागांची प्रवेश प्रक्रिया मे. कल्प टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. पुणे यांच्याद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. यासाठी लागणारा प्रवेश अर्ज व इतर माहिती कृषी परिषद व वेबसाईटवर आज, शुक्रवारपासून उपलब्ध होणार आहेत. १७ तारखेपर्यंत अर्ज करता करता येणार आहे. यानंतर अर्ज भरण्याची सुविधा बंद केली जाणार आहे. दहावीच्या फेरपरीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या तसेच कृषी तंत्र पदविका अभ्यासक्रमास प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्राचार्य डॉ. के. व्ही. गुरव यांनी केले आहे.

.sponsored-poll{clear:both; margin-bottom: 20px; background:#f2f2f2; padding-bottom: 1px;} .sp-poll-head{background:#538ed5; color: #fff; padding:10px 20px; font-size: 20px; line-height: 25px; margin-bottom: 20px;} .sp-poll-widget{padding: 10px; margin: 0px 5px 5px; background:#e6e6e6; position: relative;} .sponsored-poll:after, .sp-poll-widget:after{content:”; display: block; clear: both;} .sp-poll-question{font-weight: 500;} .article-page .article-body p.sp-options{width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 0px;} .sp-options span{display: inline-block; vertical-align: middle; margin: 0 10px;} .sp-options span input,.sp-options span label{display: inline-block; vertical-align: middle; margin: 0px; } .sp-options span input{margin-right: 5px;} .sp-options span.values{font-weight: bold;} .sp-poll-widget.poll-submitted:before{content: ”; display: block; position: absolute; left: 0; top: 0; right: 0; bottom: 0; z-index: 1; background:rgba(255,255,255,0.8);} .sp-options-mobile{display: none;} @media all and (max-width:767px){ .sp-poll-head{margin-bottom: 10px; padding: 5px 10px; font-size: 18px; line-height: 23px;} .article-content .article-contentText p.sp-options{width: 100%; display: table; margin-bottom: 5px;} .sp-options span input{margin-right: 2px;} .sp-options span{padding: 0px; margin:0px 5px; text-align: center; display: table-cell;} .sp-options span:first-of-type{margin-left: 0px; padding-left: 0px;} .sp-options span:last-of-type{margin-right: 0px;} .sp-options span.values{display: none;} .article-content .article-contentText p.sp-options-mobile{display: block; margin-bottom: 5px; padding: 0px 10px;} .sp-options-mobile .values{float:left; font-weight: bold; display: block; line-height: 20px;} .sp-options-mobile .values:nth-of-type(2){float:right;} .sp-options-mobile:after{display: block; content:”; clear: both;} } @media all and (max-width:320px){ .article-content .article-contentText p.sp-options-mobile{padding: 0px 5px;} } $(document).ready(function(){function a(a){var o=document.cookie.match(“(^|;) ?”+a+”=([^;]*)(;|$)”);return o?o[2]:null}function o(a,o){var t=new Date;t.setTime(t.getTime()+31536e6),document.cookie=a+”=”+o+”;expires=”+t.toUTCString()+”;path=/;domain=lokmat.com”}if(null==a(“survey2_status”)||null==a(“survey2_status”)){$(“.article-content p:last”).after(“

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment